Paleografie " /> Repertorium van Nederlandse gemeenten. " />

25-08-06

Poorters en buitenpoorters

Dat de bewoners van een stad in het oud regime een eigen statuut hadden weten de meeste genealogen wel. Zo had een stad haar eigen wergeving, rechtspraak en eigen rechters.
Behalve de poorters woonden in een stad nook ghedieden en vreemden. De poorters poortersrechten maar de ghedieden hadden dan weer voordelen die de poorters moesten missen.De registratie van de nieuwe poorters gebeurde vaak in de stadsrekeningen. Maar er bestaan ook echte poorterregisters. Deze registers zijn een uitstekende genealogische bron.

Hoe werd men poorter of buitenpoorter ?Het poorterschap was in de eerste plaats erfelijk, je werd poorter of buitenpoorter omdat je ouders of een van beide ook poorter of buitenpoorter waren. Je kon het ook verwerven door een huwelijk of gewoon weg kopen.

Waarom werd men poorter of buitenpoorter ?

Aan het poorterschap waren veel voordelen verbonden, zo konden enkel poorters bepaalde ambten uitoefenen, ze werden van bepaalde belastingen vrijgesteld en genoten een bijzonder rechtsbescherming.
Een belangrijke vrijstelling van de poorters was die van het "beste hoofd". Daardoor kon de heer bij een erfenis niet het beste stuk van de nalatenschap opeisen. Dat is de reden dat veel bewoners van het platteland trachtte om het buitenpoorterschap te verwerven. Een buitenpoorter was ook vrijgesteld van een belasting geheven wanneer een gediede of vreemdeling huizen verkocht of met rente belaste. Deze belasting noemde men de issuwe, hier bestaan ook registers van.

16:46 Gepost door ® Roots in Genealogie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genealogie |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.